Välkommen till Creocon

En partner för analys och innovativ utveckling av hållbara produkter

 

Creocon är ett konsultföretag, grundat 2004, med spetskompetens och metodkunnande i produkt- och processutveckling med inriktning mot mer hållbara och miljövänliga produkter.

Vi hjälper effektivt våra kunder att finna nya  eller förbättrade, hållbara och miljövänliga produkter, öka sin kompetens och att förbättra sina utvecklingsprocesser.   

Creocon erbjuder bl.a.            

• Snabba och kostnadseffektiva hållbarhetsanalyser. (Läs mer …)

• Kundanpassade utbildningar i ”Design for Environment (DfE)” samt innovativ problemlösning, konceptutveckling och idégenerering med hjälp av bl.a. TRIZ. (Läs mer …)

• Teknisk system-/problemanalys och problemlösning samt konceptutveckling. (Läs mer …)

• Mjukvara och databaser för analys av existerande och utveckling av nya hållbara och miljövänliga varor, tjänster och processer samt stöd i innovativ problemlösning. (Läs mer …)