"Design for Environment" (DFE) och Hållbarhetsanalyser

I takt med att information om klimatförändringar, miljöförstöring och framtida resursbrist blir vanligare så ökar samhällets och kunders efterfrågan på mer såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt hållbara produkter. Hållbarhet har därför blivit en allt viktigare aspekt för företag vid utveckling av nya varor och tjänster vilket ofta kräver specialkompetens, metodkunskap och tillgång till omfattande hållbarhetsdata.

Creocon har lång erfarenhet av produktutveckling med inriktning mot hållbara produkter och god metoderfarenhet. Vi är därför väl rustade att hjälpa våra kunder att finna nya eller förbättrade hållbara och miljövänliga produkter, att öka sin kompetens och att förbättra sina utvecklingsprocesser.

Förutom vår kompetens och erfarenhet av utveckling av hållbara produkter har vi även en egen hållbarhetsdatabas, utvecklad under mer än tio år. Databasen innehåller idag såväl teknisk information som hållbarhetsdata för tusentals material inklusive information om tillgångar, materialens geografiska ursprung, tillverkningsmetoder, risker, toxicitet mm. Med hjälp av databasen kan vi idag hjälpa våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt genomföra livscykel- och hållbarhetsanalyser av befintliga eller kommande produkter. Vi kan dessutom ge förslag på alternativa material, processer och produktutformningar i syfte att förbättra produkters hållbarhetsprestanda.

Läs mer om vår hållbarhetsdatabas, våra livscykelanalyser och ”Design for Environment” (DFE-metoder).

Kontakta oss gärna för mer information och en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er att utveckla mer hållbara produkter.