Utbildning

Creocon har:

  • Mycket stor kunskap om, och erfarenhet av, metoder för innovativ problemlösning och konceptutveckling samt metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkter (DFE-metoder),
  • gedigen samlad erfarenhet av utvecklingsarbete från olika industri- och tjänstesektorer,
  • mångårig erfarenhet av utbildning till såväl näringsliv som högskolor och universitet.

Tillsammans gör detta att vi kan erbjuda våra kunder mycket bra utbildning som hjälper dem att öka sin konkurrenskraft. Vår filosofi är att utbildning och handledning skall vara kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet. Förvärvade kunskaper om nya metoder och verktyg skall våra kunder direkt kunna tillämpa i sin egen verksamhet. Detta åstadkommer vi genom att:

 

 

 

 

  • Skräddarsy utbildningens upplägg och material, såväl innehålls- som tidsmässigt, efter våra kunders behov och verksamhet.
  • Under utbildningen arbeta med en eller flera aktuella frågeställningar hämtade från kundernas egen verksamhet så att inhämtade kunskaper och erfarenheter direkt omsätts i nytta under utbildningens gång.
  • Ge kunderna tillgång till Creocons databaser (t.ex. hållbarhetsdatabasen) under utbildningen.
  • Där så är lämpligt ge utbildning och handledning på distans (helt eller delvis). Härigenom sparar vi både miljö och kostnader.
Vår erfarenhet visar att denna form av arbetsintegrerad kompetensutveckling är mycket mer effektiv än traditionella utbildningar i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom, genom att arbeta med aktuella frågeställningar från våra kunders egen verksamhet leder detta ofta till att kunderna samtidigt får många idéer till nya eller förbättrade produkter och processer. 
Kontakta oss gärna för offertförslag eller för ytterligare information.

Exempel på utbildningar

Design for Environment (DFE)

Utbildning riktad till företag och organisationer som vill förstärka sin kompetens i utveckling av framtidens mer miljövänliga och hållbara produkter. Utbildningen, som bedrivs med utgångspunkt från kundens egen verksamhet och produkter, anpassas såväl innehållsmässigt som tidsmässigt efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Detta innebär att våra uppdragsgivare förutom ökad kompetens samtidigt får många idéer till nya eller förbättrade produkter och processer.
Typiskt kursinnehåll kan (beroende på uppdragsgivarens önskemål, frågeställningar och kompetens) omfatta t.ex:
– Introduktion till DFE, (Vad är och hur bedrivs DFE? Översikt över processer metoder och verktyg)
– System- och problemanalys. Att identifiera konflikter mellan miljöhänsyn och produktens funktion, prestanda och kostnad.
– Livscykelanalys. Hur stor är produktens miljöpåverkan under dess olika faser från vaggan till graven? Var och varför uppstår denna miljöpåverkan? Vid analysen har vi full tillgång till 
Creocons hållbarhetsdatabas.
– Framtagning av lösningar. Vilka DFE-strategier kan/skall tillämpas? Hur kan vi lösa problemet utan negativ inverkan på funktionalitet, prestanda och kostnader (för detta är konflikteliminering med hjälp av 
TRIZ ett viktigt hjälpmedel).
– Val av lösning. Verktyg för systematiskt konceptval. Under detta arbete har vi återigen full tillgång till hållbarhetsdatabasen för att jämföra olika lösningsalternativs miljöpåverkan.

Innovativ teknisk problemlösning med TRIZ

Utbildning riktad till företag som vill öka sin innovationsförmåga. TRIZ är en ”verktygslåda” med metoder för inno­vativt konstruktionsarbete och problem­lös­ning. TRIZ introducerar systematiska metoder för innovativ konstruktion och utformning av system och processer och hjälper problemlösare att höja graden av innovation och nytänkande i sina egna lösningar, även för mer komplexa problem. En av TRIZ styrkor är dess verktyg och metoder som syftar till att försöka eliminera den typ av systemkonflikter som jakten på mer miljövänliga och hållbarare produkter medför – att förbättra miljöprestanda utan att detta inverkar negativt på produktens kostnad, funktionalitet och övriga prestanda.
Utbildningen i TRIZ, som bedrivs med utgångspunkt från kundens egen verksamhet och produkter, anpassas såväl innehållsmässigt som tidsmässigt efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Detta innebär att våra uppdragsgivare förutom ökad kompetens samtidigt får många idéer till nya eller förbättrade produkter och processer.