Utbildning

Creocon har

  • Mycket stor kunskap om metoder för innovativ problemlösning och konceptutveckling samt metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkter (DFE-metoder)
  • Gedigen samlad erfarenhet av utvecklingsarbete från olika industri- och tjänstesektorer
  • Mångårig erfarenhet av utbildning till såväl näringsliv som högskolor och universitet

Tillsammans gör detta att vi kan erbjuda våra kunder mycket bra utbildning som hjälper dem att öka sin konkurrenskraft. Vår filosofi är att utbildning och handledning skall vara kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet. Förvärvade kunskaper om nya metoder och verktyg skall våra kunder direkt kunna tillämpa i sin egen verksamhet.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Skräddarsy utbildningen, såväl innehålls- som tidsmässigt, och utbildningsmaterialet efter våra kunders behov och verksamhet.
  • Kunna förlägga utbildningen till kundernas egna lokaler.
  • Under utbildningen arbeta med en eller flera aktuella frågeställningar hämtade från kundernas egen verksamhet så att inhämtade kunskaper och erfarenheter direkt omsätts i nytta under utbildningens gång.
  • Ge kunderna tillgång till Creocons databaser (t.ex. hållbarhetsdatabasen) under utbildningen.

Vår erfarenhet visar att denna form av arbetsintegrerad kompetensutveckling är mycket mer effektiv än traditionella utbildningar i form av föreläsningar och seminarier. Dessutom, genom att arbeta med aktuella frågeställningar från våra kunders egen verksamhet leder detta ofta till att kunderna samtidigt får många idéer till nya eller förbättrade produkter och processer. 

Kontakta oss gärna för offertförslag eller för ytterligare information.

 

Exempel på utbildningar

Design for Environment (DFE)

 

Konceptutveckling

 

Innovativ teknisk problemlösning med TRIZ